OVER ONS

OVER KIWANIS

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.  Het motto van Kiwanis is “serving the children of the world”.  Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

KIWANIS LAND VAN GULICK

Kiwanis Land van Gulick Sittard/Geleen is actief sinds januari 2001 en heeft op 14 juni 2006 de officiële Kiwanis status ontvangen. Wij organiseren diverse activiteiten om geld bijeen te brengen welke wij beschikbaar stellen aan goede doelen in de regio gericht op de behoeften van kinderen.

DE ZES DOELSTELLINGEN VAN KIWANIS

  1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
  3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
  4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij. 
  5. Door frequente bezoeken van de Kiwanis club blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen. 
  6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.